เข้าสู่ระบบ!!
สินค้าพลังงานทดแทน สินค้า คุยเรื่องพลังงาน เกี่ยวกับเรา บทความและวารสาร ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
บริการของร้านค้า
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 27/05/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 02/07/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 43
0105551135437

เมนู
วิธีการชําระเงิน
ผลงานของบริษัท เบนนิฟิท มีเดีย
ถาม-ตอบกับผู้ขายข้างล่างนี้

หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


เว็บบอร์ด
Total: 2:               
 
    
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสาน [No. 0]
คู่มือขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบ
ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยระบบผสมผสาน


1. ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น สำหรับการผลิตน้ำร้อนได้มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มโดยใช้พลังงานจากก๊าซและไฟฟ้า หรือหากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม ( Boiler) ที่ใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ำร้อน คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
สำหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแห่งนั้นสามารถใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แบบผสมผสานกับระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง เพราะกิจการเหล่านี้ล้วนมีการใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เตาเผา หม้อไอน้ำ ที่มีความร้อนเหลือทิ้งอยู่มาก การใช้พลังงานผสมผสานดังกล่าว สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า และสิ่งที่สำคัญ คือ เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตน้ำร้อนในกิจการธุรกิจภาคต่างๆ
2) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใช้ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย

3. รูปแบบโครงการ

ให้การสนับสนุนเงินลงทุน แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสาน ตลอดจนให้การสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น แก่สถานประกอบการ โดยสถานประกอบการต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

4. ระยะเวลาโครงการ
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด (ผู้สนใจที่ยื่นใบสมัครไม่ทันกำหนด สามารถยื่นใบสมัครต่อได้ โดยจะนำใบสมัครมาพิจารณาในโครงการในปีต่อไป)5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนการลงทุน *

5.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
1. เป็นกิจการ โรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานที่ใช้น้ำร้อนในการผลิตหรือการให้บริการและมีความประสงค์จะใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
2. มีความพร้อมในการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ในการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
3. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

5.2 หลักเกณฑ์การสนับสนุนลงทุน
1. ให้การสนับสนุนลงทุนในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ซึ่งหมายถึงการผลิตน้ำร้อนโดยใช้ตัวรับรังสีอาทิตย์ (solar collector) ร่วมกับแหล่งความร้อนเหลือทิ้งต่างๆ เช่น ความร้อนเหลือทิ้งจากชุดระบายความร้อน (Condensing Unit) เช่น เครื่องปรับอากาศแบบอัดไอ ตู้แช่ ความร้อนเหลือทิ้งจากปล่องไอเสียของหม้อไอน้ำ (boiler) ความร้อนเหลือทิ้งจากท่อไอเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศ และ/หรือความร้อนเหลือทิ้งอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการผลิตน้ำร้อนได้
2. ให้เงินสนับสนุนการลงทุนเฉพาะในส่วนของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่รวมในส่วนของระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
3. ให้เงินสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ ดังนี้
 4,500 บาทต่อตารางเมตรของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (กรณีตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบคิดที่ พื้นที่ช่องรับแสง-Aperture Area กรณีตัวรับรังสีแบบสุญญากาศ คิดที่พื้นที่รวมสุทธิ-Gross Area)สำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตได้ในรอบปีมีค่าตั้งแต่ 800 kWh/m2.ปี ขึ้นไป
 3,000 บาทต่อตารางเมตรของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (กรณีตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบคิดที่ พื้นที่ช่องรับแสง-Aperture Area กรณีตัวรับรังสีแบบสุญญากาศ คิดที่พื้นที่รวมสุทธิ-Gross Area) สำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตได้ในรอบปีมีค่าต่ำกว่า 800 แต่ไม่ต่ำกว่า 500 kWh/m2.ปี
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตได้ในรอบปี อ้างอิงภายใต้สภาวะเงื่อนไข ในหมายเหตุด้านล่าง
4. ให้การสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตรของพื้นที่รับแสง และขั้นสูงไม่เกิน 500 ตารางเมตรของพื้นที่รับแสง หรือไม่เกิน 2,250,000 บาท ต่อแห่ง


5. ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ได้ ซึ่งโครงการที่ให้การสนับสนุนเป็นได้ทั้งโครงการใหม่และโครงการปรับปรุงเปลี่ยนตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ใหม่ หรือการเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิต โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี
6. วัสดุอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ได้แก่ ท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น, ข้อต่อและวาล์วประเภทต่างๆ, ฉนวนกันความร้อน และปั๊มน้ำ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล
7. ท่อน้ำร้อนที่ใช้ในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานต้องเป็นท่อทองแดง
8. กระจกตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบต้องเป็นชนิด Tempered Glass และกระจกตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบสุญญากาศต้องเป็นชนิด Borosilicate

5.3 เงื่อนไขในการดำเนินงาน
1. ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ พพ.แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุน
2. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
2.1 แบบขอรับการสนับสนุน ฯ
2.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและแบบเบื้องต้น
2.3 เอกสารด้านเทคนิคประกอบการพิจารณา เช่น คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) อายุการใช้งาน ใบรับรองมาตรฐาน ผลทดสอบสมรรถนะ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน ASHRAE 93 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า การหุ้มฉนวนในระบบท่อส่งน้ำร้อน และรายการคำนวณการประหยัดพลังงานระยะเวลาคืนทุนและแบบแสดงการติดตั้งถ้าจำเป็น
2.4 ภาพถ่ายจุดอ้างอิงที่ถาวรแสดงอยู่บนรูปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปถ่ายหลังจากการติดตั้งแล้ว
2.5 แผนการดำเนินการติดตั้งและแผนการบำรุงรักษา
2.6 เอกสารการรับประกันการใช้งานระบบ อย่างน้อย 1 ปี และตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 5 ปี
2.7 หนังสือรับรองความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง
2.8 รายละเอียดแสดงการติดตั้ง อุปกรณ์วัดพลังงานที่ผลิตได้ของระบบ เช่น อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำเข้าระบบผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำร้อนของระบบฯเป็นต้น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการติดตั้งและทดสอบ
3. พพ. จะพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ยื่นใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งจะดูจากความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร และเอกสารประกอบ
4. การพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้
5. ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไม่ได้ ยกเว้นโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

หมายเหตุ:
1. ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ระบบที่ผลิตน้ำร้อนด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์(solar collector) ชนิดต่างๆ ได้แก่ ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (flat plate collector) หรือ ตัวรับรังสีแบบหลอดสูญญากาศ (evacuated tube collector) ถังกักเก็บน้ำร้อนและระบบท่อส่งน้ำร้อน (จากตัวรับแสงอาทิตย์ไปยังถังเก็บน้ำร้อน) และระบบควบคุม
2. สภาวะเงื่อนไข เพื่อการประเมินค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตได้ในรอบปี
- อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (Ta) 35 °C
- อุณหภูมิของไหลที่ไหลเข้าตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (Ti) 30 °C
- อุณหภูมิของไหลที่ไหลออกจากตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (To) 60 °C
- ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ 800 W/m2
- ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีของประเทศไทย 1,800 kWh/m2
…………………………………………………………….
สนใจติดต่อ Benerfit media บริษัมผู้ติดตั้ง
02-9859251,081-8996766
By : benerfit media  email  (อ่าน 12471 | ตอบ 23)  (20/07/2552 13:38:36)
ความคิดเห็นที่ 1

coach factory outlet onlinejordan uktrue religion salefitflops sale clearancebeats by drecoach outlet store online clearancecoach outlet onlineadidas trainerscoach factory outlet onlinemichael kors outlet canadafitflopsuggs australiadiscount oakley sunglassesparada bagsralph lauren salenike outletgucci handbags outletcheap air maxcoach factory outletbirkenstockscheap ray ban sunglassesmichael kors outlet clearancemichael kors bagscoach outlet onlineair max 90mlb jerseyslongchamp saleugg outletyeezy boost 350pandora charms sale clearancecheap jordan shoeslouis vuitton outlet onlinemichael kors bagscheap jordan shoesghd straighteners salecoach outlet onlinecoach outlet onlineugg canadalongchamp outlet storeyeezy boostnike free 4.0 flyknitheap uggsjerseys cheapmichael korspandora charms sale clearancecheap jordan shoescoach factory outlet storecoach outlet onlinepandora jewelry outlethollister coair max outletlouboutin outletcheap jordan shoesgucci bagscoach outlet onlinemoncler jacketsate spade bagsadidas yeezy boostadidasmichael korschaussures louboutinoakley sunglasses outletchristian louboutin outletjordan retromichael kors outlet storeprada outlet onlinejordan shoespolo ralph lauren outletlouboutin shoesgucci outlet onlinetimberland boots outleadidas trainersmichael kors outlet clearancecoach outlet storeray ban glassesugg bootsnike roshe shoesnorth face outletcanada goose pas chersac louis vuittonmichael korslongchamp handbagsmichael kors outlet storepolo ralph lauren outletnike free runceline outlet onlinetiffany and co outletkate spade ukcoach factory outlet onlinemichael kors outlet onlinetoms outlet storenike roshe onelouis vuitton outlet onlinemoncler ukfit flopspandora jewelry storebirkenstock outletcoach outlet storecoach factory outletdiscount oakley sunglassescanada goose jacketstory burch saleoakley sunglasses outlettory burch outlet onlineralph lauren ukcanada goose parkacanada goose jacketsbirkenstock outletburberry outlet onlinefitfloplongchamp soldeschristian louboutintrue religion jeans outletpolo ralph lauren outlembtrolex replica watches for salelongchamp handbagscoach outlet onlineyeezy shoesuggs outletcoach outlet onlinehermes bagsvalentino outletcheap jordans for salenike air max christian louboutin salered bottomadidas outlet storemichael kors outlet onlineadidas nmd r1louis vuittonbercrombiecoach factory outletmichael kors handbagsbirkenstocklouis vuitton pursesfitflops saletrue religion outlet storemichael kors ukhermes bagspandora charmsnmd adidaskate spade outlet onlinecoach outlet store onlinejordanscoach factory outlet onlinefit flopscheap jerseysnike free run flyknitnike outlet storemlb jerseyscheap nfl jerseysugg on salediscount nike shoescanada goose salemichael kors handbags outletfred perry shirtsceline handbagsguccinike cortez classicadidas yeezy boost 350louboutin salenike flyknitbirkenstock shoespolo ralph laurencanada goose jacketscheap oakley sunglassesmichael kors outlet storeghd hairstan smith adidasuggslouis vuitton handbagsmichael kors handbags clearancelouboutin shoesmoncler uktrue religion outlet storeoakley sunglasses outletralph laurencoach outlet onlinemichael kors outlet clearanceadidas nmd runnercoach factory outlet onlinekate spade outlet onlinepandora charm salepolo ralph lauren pas chermichael kors outlet onlineray ban glassesair jordansjimmy choo shoeslouboutin outletmichael kors outlet canadacoach outlet canadacheap rolex replica watchescoach outlet store onlineugg boots outletgucci bagspandora charms salerolex watcheschi flat ironmichael kors outlet onlinejordan femmes pas chermichael kors outlet storecoach outlet onlineadidas outlet onlinelebron shoescoach outlet store onlinefitflop shoesfake rolex watchestrue religion jeans outletgucci handbags outletralph lauren outlet onlinesac longchamplongchamp handbagshollister clothing storeadidas nmd r1abercrombie outletharden shoesgucci borsenike tn pas cherbirkenstock ukbeats wireless headphonescoach outlet onlinecheap jerseysvans storemichael kors outlet storecheap jordan shoescanada goose outletpolo ralph lauren outlet onlinecheap oakley sunglasseslebron james shoeshollister clothingcurry shoescoach factory outlet onlinepolo ralph lauren outletcoach outlet onlineed hardy clothinglouis vuitton outlet storetommy hilfiger outletcoach outlet onlineadidas sneakersmichael korscheap ugg bootsralph lauren ukadidas superstarscheap ugg bootsadidas storepandora braceletnike air huaracheburberry outletmichael kors bagsnike sneakersnike blazer low pas chermoncler pas chercoach outlet onlinenada gooseugg australia bootsmichael korsred bottompolo ralph laurendiscount oakley sunglasseschristian louboutin outletugg bootslongchamp bagsred bottom heelslouis vuitton bagschristian louboutin shoesmichael kors handbags outletadidas nmd runneradidaspolo ralph laurenair max shoescoach outlet onlinecoach outlet onlinefendi bagsmichael kors outlet storelouboutin outletyeezy boost 350abercrombie outletpolo ralph laurenlouis vuitton borseair maxpandora charms outletmont blanc penralph laurenoakley sunglasses wholesalecheap rolex watchesnike air max 95yeezy boostmichael kors outlet clearancelouboutin pas cherpolo ralph lauren outlet onlinemichael kors outlet onlinenfl jerseys wholesalecoach outlet onlinecoach factory outlet onlinekd shoesray bansmichael kors outlet storelouboutin outletwireless beats headphonesmichael kors outlet storeugg saletoms outletcheap uggsmoncler outlet onlinemichael kors outlet storebirkin handbagsmulberry ukoutlet louis vuittonpolo ralph laurenchristian louboutin salemontblancvans outlettoms shoesyeezy shoesrolex replica watchesmichael kors bagslongchamp bagschaussure louboutin pas cherkate spademichael kors outlet clearancepandora jewelry outletmichael kors pursechristian louboutin pas chercoach factory outlet onlinelongchamp bagcanada goose jackets ukray ban sunglasses outletchristian louboutin outletmulberry bagsralph lauren outletlouis vuitton factory outletfitflops sale clearancejames shoesfred perry polo shirtslouis vuitton outlet storetiffany jewelry outlettrue religion jeans outletuggs outletyeezy boost 350ugg outlet onlinered bottom shoes for womened hardy storetomskobe bryant shoesmichael kors outlet onlinechaussures louboutinpandora charms sale clearanceed hardy outletgucci outlet onlineair maxadidas nmd r1tiffany jewelryray banslongchamp pliageoakley sunglasses cheaptrue religion jeans outletcoach factory outlet onlinetrue religion ukmoncler jacketspandora charms sale clearanceyeezy shoesair maxtrue religion jeanscheap ugg saleuggs outletlouis vuitton outlet onlinenike ukchristian louboutinray ban sunglasses discountike air forcekate spade outletcoach factory outlet onlinehollister kidscoach outlet storemichael kors outlet storelongchamp bagcheap nike shoesdolce and gabbana outlet onlinecoach factory outletchristian louboutin saleair jordansnike air max 95coach outlet store onlinecheap oakley sunglassesyeezy boostlouis vuitton outlet onlinemichael kors outlet onlineuggs canadalouis vuitton factory outlettiffany and co jewelrypolo ralph lauren outletfitflops saletoms outlettrue religion outlet onlineguccibeats headphonesadidas superstartommy hilfiger windbreakerjordan shoesadidas nmd runnerfitflopscoach factory outlet onlineair max 90sac louis vuitton pas chercoach outlet storeadidas superstar shoespolo ralph lauren outlet onlineversacechristian louboutin uked hardy ukburberry salehollister clothing storecanada goose jacketskd 8 shoesmoncler coatssac longchampralph lauren outlet onlinecheap nfl jerseysmichael kors pursesadidas yeezy boosttomscheap nike sneakerstoms

By : 20170307huazhen  email  (07/03/2560 10:39:21)
ความคิดเห็นที่ 2

 aku pergi melalui kota itu. Paman Dave telah  Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Harga besi wf Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Jual besi wf Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Supplier besi wf Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Toko besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Pabrik besi wf Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Distributor besi hollow Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam jasa konstruksi baja Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Harga besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Jual besi hollow Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Supplier besi hollow Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam www.jualbesibajamurah.com Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Toko besi hollow Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek Agen besi hollow www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Distributor pipa besi Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Harga pipa besi Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 8 

By : fatihin nurul  email  (18/07/2560 12:52:42)
Total: 2:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 
สินค้า/บริการ แนะนํา
ฮีทปั้มอบแห้ง
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดสูญญากาศ
ราคา 0.00 บ.
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปกติ 18,000.00 บ.
พิเศษ 17,100.00 บ.
Heat Pump
ราคา 0.00 บ.
เครื่องผลิตไบโอดีเซล 120 ลิตร
ปกติ 145,000.00 บ.
พิเศษ 137,750.00 บ.
น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง 180 cm
ปกติ 3,600.00 บ.
พิเศษ 2,520.00 บ.
GRID TIE INVERTOR
ราคา 7,500.00 บ.
เซลส์เชื้อเพลิงสำหรับการเรียนรู้
ราคา 7,500.00 บ.
น้ำร้อนจากแอร์
ราคา 15,000.00 บ.
ปั้มน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 150และ2เมตร
ปกติ 1,750.00 บ.
พิเศษ 1,627.50 บ.
ฟิลม์สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
ราคา 1,000.00 บ.
กังหันแกนตั้งขนาดจิ๋ว
ราคา 9,000.00 บ.
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด1600 W(USA)
ราคา 47,500.00 บ.
เครื่องติดตามแสงอาทิตย์แบบกลุ่ม
ราคา 41,000.00 บ.
ถังน้ำร้อนแรงดัน
ราคา 18,000.00 บ.
กังหันลมสูบน้ำ
ราคา 0.00 บ.
อุปกรณ์กังหันลม
ราคา 10,500.00 บ.
กังหันลมแนวตั้งผลิตไฟฟ้า
ราคา 38,500.00 บ.
ฮีทปั้มขนาดเล็ก
ปกติ 45,000.00 บ.
พิเศษ 43,650.00 บ.

สินค้าพลังงานทดแทน  |  สินค้า  |  คุยเรื่องพลังงาน  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความและวารสาร  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//